หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด โปสเตอร์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เอกสารคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) ที่แจกโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในโปสเตอร์จะแบ่งช่วงอายุและบอกแนวทางของพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่น่าจะเอาไปติดไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้คุณครูได้สังเกตุพัฒนาการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย รวมถึงเป็นเครื่องมือให้พ่อแม่ ได้เรียนรู้พัฒนาการและเฝ้าระวังพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด โปสเตอร์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โปสเตอร์การเฝ้าระวัง

ดาวน์โหลด :  โปสเตอร์การเฝ้าระวัง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button