การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้ว ดาวน์โหลด Test blueprint RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการบริหารจัดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ ในการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (RT)
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
ลิ้งค์ กำหนดการและ test blueprint RT 2562

ดาวน์โหลด : Test Blueprint RT ป.1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button