ข่าวการศึกษา

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไฟล์ : เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2562

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button