งานราชการทั้งหมด

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ 184 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง

1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาโท/เอก
-ปริญญาตรี
-ปวส.
-ปวช.
-ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)
-ม.3/ม.6

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สมัครได้ทางเวบไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button