ข่าวการศึกษา

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/…/typ…/2019/9/22296_1_1567398012710.pdf

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : ท้องถิ่นไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button