หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : kruwandee.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button