หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4

ที่มา : kruwandee.com

Back to top button