ข่าวการศึกษา

แนวการบริหารและจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวการบริหาร อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวการจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวอย่างไฟล์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวการบริหารและจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวการบริหารและจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวการบริหารและจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวการบริหารและจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดทั้งหมด : คลิกโหลดไฟล์ทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5966 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.10 น.)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button