สื่อการสอน

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านชุดนี้ ถูกผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑๐ เรื่อง สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อที่มีคุณภาพนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาไทย และใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการนำสื่อไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีแนวทางที่หลากหลาย

ดูรายละเอียดต่างๆ : http://www.bmareadingthai.com/
วิธีการดาวน์โหลด : สแกน QR code หรือ พิมพ์ http://www.bmareadingthai.com/
Line Official Accoun : @824tnmfx

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

ขอบคุณที่มา : กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button