สาระความรู้

ภาษาอังกฤษระดับ B1 ยากหรือง่ายแค่ไหน ?

จากกรณีข่าว สอบขอตั๋วครูต้องผ่านอังกฤษระดับบี1… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/737808
หรือ ทดสอบ”ตั๋วครู” ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR   
เราซึ่งไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษโดยตรงก็อาจจะงงว่าภาษา อังกฤษที่ระดับ B1 ต้องยากเบอร์ไหน หรือง่ายดายสักเพียงใด รักครู.com จึงไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนครู และน้องๆครูรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบและสอบรับใบอนุญาตประอบวิชาชีพครู ได้พอเข้าใจ

ระดับ B1 ระดับกลาง (Intermediate) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 41 – 50
ภาษาอังกฤษระดับ B1 เพียงพอสำหรับการโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ท างาน ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถอ่านรายงานอย่างง่ายสำหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนอีเมลง่าย ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในสายอาชีพของตัวเอง อย่างไรก็ตามระดับ B1 ยังไม่เพียงพอต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานที่ทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถสื่อสารได้  ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น
2. สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
3. สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล
4. อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผลเบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการ

รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1
การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่ผู้เรียน ระดับ A2 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
 พูดคุยเรื่องส่วนตัว เป้าหมายด้านอาชีพและความฝันในอนาคต
 เตรียมการสัมภาษณ์งานและสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณ
 พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมโทรทัศน์และรายการโปรดของคุณ
 อธิบายถึงการศึกษาของคุณและแผนฝึกอบรมในอนาคต
 พูดคุยเกี่ยวกับเพลงโปรด เพลงที่อยู่ในกระแสและการวางแผนเที่ยวกลางคืนเพื่อฟังดนตรีสด
 พูดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การให้และรับค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพ
 พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการหาคู่ รวมถึงการพบกับผู้คนผ่านสื่อโซเชียล
 การเข้าร้านอาหาร สั่งอาหาร ร่วมสนทนาในมื้อเย็นอย่างสุภาพและช าระค่าอาหาร
 สามารถมีส่วนร่วมในการเจรจาที่เกี่ยวกับสายอาชีพ หากมีคนช่วยอธิบายให้เข้าใจในบางประเด็น
 พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ท างาน รายงานการบาดเจ็บ การอธิบายกฎ
และข้อบังคับ
 พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุภาพและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก : แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน YRU SET

จะเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษระดับนี้ ไม่ได้ยากสำหรับนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ๆแล้ว หวังว่าจะทำให้หลายๆคน สบายใจได้นะครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button