การเรียนการสอนเรื่องแนะนำ

มาแล้วโหลดเลย แผนการจัดการเรียนรู้ New DLTV ภาคเรียนที่ 2/2562

มาแล้วโหลดเลย แผนการจัดการเรียนรู้ New DLTV ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ – ๓

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

ขอบคุณที่มา : DLTV

Back to top button