หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การใช้อัตราที่เหลือจากการบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำไปสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6919 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562

ด่วนที่สุด การใช้อัตราที่เหลือจากการบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำไปสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button