หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ.

วันนี้มีหนังสือด่วนที่สุดจาก สพฐ. ออกโดย สพร. โดยมีการเร่งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Big Data โดยด่วน ดังนี้ ที่ ศธ 04009/ว 6932 เร่งรัดการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือราชการ คลิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button