หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งโอน ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 73

ที่ ศธ 04002/ว5180 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 73 (ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

สพฐ.แจ้งโอน ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 73

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button