ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7172 เรื่อง มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ด่วนที่สุด มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. หนังสือแจ้ง สพท. มอบอำนาจ ออกบัตร จัดพิมพ์บัตร

2. คำสั่ง สพฐ ที่ 2118-2562 มอบอำนาจการออกบัตร

3. คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. แบบฟอร์ม

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button