หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน
ด้วยขณะนี้เป็นเวลาที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจึงควรเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการและนักเรียนในทุกๆ ด้าน สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไฟล์ : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว1373 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button