ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อสอบ O-NET 2562

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562
  • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562
  • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

ที่มา : สทศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button