ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (สอบเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ url นี้เลยนะคะ 👉 https://www.niets.or.th/th/content/view/17797
หรือ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
  • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
  • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยข้อสอบ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มา : สทศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button