ข่าวการศึกษา

แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของธุรการโรงเรียน ธุรการเงินเดือน 9,000 สอบคัดเลือกเป็น 15,000 บาทได้

สารบัญ (ทางลัด )

แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของธุรการโรงเรียน ธุรการเงินเดือน 9,000 สอบคัดเลือกเป็น 15,000 บาทได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ศธ 04009/ว 4107 เรื่อง แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมสำหรับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน กรณีจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทนอัตราว่าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

หากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ว่างลง จากเดิมที่เคยแจ้งแนวทางตามหนังสื่อที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ธุรการโรงเรียน และเพิ่มโอกาสให้อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทได้ จึงขอปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท “หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ” ลงในแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสอบคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเป็นอันดับแรก หรือ พิจารณาสอบคัดเลือกจากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

แนวทางดำเนินการตามข้อเรียกร้องของธุรการโรงเรียน ธุรการเงินเดือน 9,000 สอบคัดเลือกเป็น 15,000 บาทได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button