ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ว 18/2567 ครูที่สร้างและพัฒนาวัตกรรม สามารถใช้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษได้

ว 18/2567 ครูที่สร้างและพัฒนาวัตกรรม สามารถใช้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษได้

ว 18/2567 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ว 18/2567 ครูที่สร้างและพัฒนาวัตกรรม สามารถใช้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ว 18/2567 ครูที่สร้างและพัฒนาวัตกรรม สามารถใช้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button