หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษา 2562 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษา 2562 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

รายงานการประเมินตนเอง SAR โดย นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ผอ.รร.หนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต ได้เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar เพื่อเป็นวิทยาทานให้รร.ต่างๆนำไปปรับใช้ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่กำลังจะถึง  ให้โรงเรียนได้เตรียมตัว  นับว่าเป็นตัวอย่างดีๆจากผลงานของท่าน ผอ.ปรินทร์ ศรีษะเนตร อีกครั้ง  หลังจากที่เคยเผยแพร่ ผลงานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา
1. ตัวอย่าง หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

ส่วนล่าสุดก็นี่เลยครับ ได้เผยแพร่ แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 


ดาวน์โหลดแบบ PDF และ Word ที่นี่ >> SAR 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button