ข่าวชาวบ้าน

งดอบรม – ทดสอบใบขับขี่รายใหม่ ให้ต่อใบอนุญาตและชำระภาษีออนไลน์แทน (พื้นที่กทม. – ปริมณฑล )

เพจ #ไทยคู่ฟ้า
ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การงดอบรม – ทดสอบใบขับขี่รายใหม่ พื้นที่กทม. – ปริมณฑล ทุกประเภท  ดังนี้

พักก่อน…สำหรับใครที่กำลังจะขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ฟังทางนี้!!!📢กรมการขนส่งทางบก งดให้บริการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถรายใหม่ทุกชนิด🛵🚗🚎เพื่อจำกัดการรวมคนในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งที่สำนักงานขนส่ง และโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่กรุงเทพฯ และขนส่งจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี🗓ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ส่วนการให้บริการด้านอื่น ๆ ยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ให้ใช้บริการระบบออนไลน์แทน เช่น ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th/ หรือการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ เป็นต้น

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button