หนังสือคู่มือ

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย  โดย สสส.
การจัดการเรียนรู้ในเอกสารชุดนี้จะช ่วยให้ครูนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยครอบคลุมการวางเป้าหมายการจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส ่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้เป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คลิกดาวน์โหลด : EF GUIDLINE

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button