การเรียนการสอน

ประกาศแล้ว ผลการสอบโอเน็ต O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

มาแล้ว ผลการสอบโอเน็ต O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้สอบไปในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ท่านสามารถเข้าดูผลสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. ดังนี้

1. สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

2. รายงานผลสอบโอเน็ตรายโรงเรียน

วิธีการดูผลสอบรายบุคคล ของผู้ปกครองนักเรียนคลิก : วิธีดูคะแนนผลการสอบ O-NET สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

ผ่านมือถือ http://www.newonetresult.niets.or.th/…/frmStdGraphScoreMobi…
รายบุคคล www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb
รายโรงเรียน www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb

เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา http://www.niets.or.th/th

Back to top button