สื่อการสอนเรื่องแนะนำ

มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 📌www.dltv.ac.th🧐

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อมูลอื่นๆ
1. ตารางออกอากาศ
2. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
3. วีดีโอการเรียนการสอน (ขั้นตอนการดาวน์โหลด)

ที่มา :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button