สื่อการสอน

มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ข้อมูลอื่นๆ
1. ตารางออกอากาศ
2. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
3. วีดีโอการเรียนการสอน (ขั้นตอนการดาวน์โหลด)

ที่มา : dltv.ac.th

Back to top button