สื่อการสอน

มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อมูลอื่นๆ
1. ตารางออกอากาศ
2. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
3. วีดีโอการเรียนการสอน (ขั้นตอนการดาวน์โหลด)

ที่มา : dltv.ac.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button