สื่อการสอนเรื่องแนะนำ

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ข้อมูลอื่นๆ
1. ตารางออกอากาศ
2. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
3. วีดีโอการเรียนการสอน (ขั้นตอนการดาวน์โหลด)
ที่มา : dltv.ac.th

 

Back to top button