หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้ง ให้เขตพื้นที่ฯเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ ศธ 04009/ว1928 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2563)

สพฐ.แจ้ง ให้เขตพื้นที่ฯเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button