อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่าน 75% รับเกียรติบัตร จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่าน 75% รับเกียรติบัตร จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
หลักสูตรอบรม จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3. หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
4. หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLIT Classroom)
5. หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา
6. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
7. หลักสูตร Digital literacy
8. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI
9. หลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร
10. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรได้ที่ลิ้งนี้เลย : https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมด้วยระบบออนไลน์
1. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาตามเนืื้อเรื่องให้เข้าใจ
3. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
4. ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์
5. รับวุฒิบัตรที่หน้าเว็บไซต์วันถัดไปค่ะ 

หากคุณครูไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ 
เนื่องจากจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบเต็ม
ตามที่ระบบกำหนดสามารถเข้าทำได้ในวันถัดไปนะคะ
ใจเย็นๆ ค่ะ ระบบจะเปิดทุกวัน มีหลายหลักสูตรค่ะ
***********************
โปรดอ่านค่ะ **วุฒิบัตรไม่ส่งผ่าน Email… เนื่องจากมีจำนวนมากเกินจำกัดค่ะ.
***
***ทำการปิดระบบเวลา 18.00 น.****
วุฒิบัตร  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรที่อบรม
 ตั้งแต่ เวลา 20.00 น.ของทุกๆวัน 

***…….ขอบคุณค่ะ………***

อบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่าน 75% รับเกียรติบัตร จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button