อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะวิชาชีพครู จะมีลิงค์ใบความรู้ให้ศึกษา ผ่านร้อยละ 80 ได้เกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะวิชาชีพครู จะมีลิงค์ใบความรู้ให้ศึกษา ผ่านร้อยละ 80 ได้เกียรติบัตร ทางโรงเรียนฝากประชาสัมพันธ์ แก่เพื่อนครูทุกท่านครับ  จัดทำโดย โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ลิ้งก์ : https://forms.gle/zoo5AgAiEgHufeZz6

*หากระบบเต็ม ให้ทำในวันถัดไป

Back to top button