อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดทำโดย นางสาวเบญจมาศ อุปละ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร
สามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 100 ใบ ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน อย่างน้อย 80% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร
หากสอบผ่านแต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรให้ไปที่เมนู อีเมล์ขยะ นะคะ
แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อคำถาม *ตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง ถ้า E-mail ผิดระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรไปให้ได้*

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์เข้ารับการทดสอบ : https://bit.ly/2XHHcLh

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button