อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

“..ในยุคของสถานการณ์แบบนี้ สิ่งที่จะทำให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านไปได้ คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้เหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง..” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
…กศน.อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีใบประกาศนียบัตรออนไลน์มอบให้กับทุกท่านที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ตามลิงค์  https://forms.gle/4outC7B4kFhF6xRJ8

(**หากไม่ได้รับใบประกาศฯ ทางเมล เนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง..สามารถแจ้งขอรับได้ทางข้อความ หรือ [email protected] )

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอบคุณการแนะนำจาก : Rattasat Suksawat

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button