อบรมออนไลน์

สสวท.ร่วมกับราชภัฏ 38 แห่ง เปิดอบรมครูออนไลน์ทั่วประเทศ ผ่านอบรมได้เกียรติบัตร 20 ชม.

สสวท. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จับมือร่วมกันอบรมครูออนไลน์ทั่วประเทศ รองรับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

ขอเชิญคุณครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยากรคำนวณ ระดับ ม.3 ของทุกสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์

วันเวลาในการอบรม: ขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดของท่าน ตรวจสอบจังหวัด และมหาวิทยาลัยศูนย์ ได้จากลิงค์ https://sites.google.com/view/21centuryteacheripst

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และได้ปฏิบัติการ PLC จำนวน 20 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/IPST.SpecialProjects/

Back to top button