อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาบัญชีครัวเรือน จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาบัญชีครัวเรือน จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
แบบทดสอบ มี 20 ข้อ ผ่าน 16 ข้อ (80%) รับเกียรติบัตรทางเมล์
จำนวน 200 คน/วัน เปิดระบบทุกวัน เวลา 14.30 น. ท่านที่ทำไม่ผ่าน หรือ เข้ามาทำในช่วงระบบปิด สามารถกลับมาทำใหม่ ได้ค่ะ

ลิ้งก์ 1 : https://forms.gle/XrNP8BQqB3AuMgu98
ลิ้งก์ 2 : https://forms.gle/ecgRpf72wgoHCbV78
ลิ้งก์ 3 : https://forms.gle/FQdvV6cBEtVw54ZW8

Back to top button