อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก รร.วัดบานเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

สารบัญ (ทางลัด )

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบานเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

100 คน /วัน

ลิ้งก์ https://forms.gle/UgiCEkRWZdZXLbRK6

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก รร.วัดบานเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button