อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีทั้งหมด 20 ข้อ 80% ผ่าน (16/20) หากท่านผ่านเกณฑ์ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลล์ของท่านด้วย
Back to top button