อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผ่าน 80% รับเกียรติบัตร 100 คน/วัน

ลิ้งก์ : https://forms.gle/YFSkVQFCj7c4qHfh7

Back to top button