การเรียนการสอนหนังสือคู่มือ

ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา2563 เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไปครับ
แสดงความนับถือ
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โหลดไฟล์หลักสูตร+แผนการสอน PDF : https://drive.google.com/drive/folders/1oJl5SZFfbDwDpqujohY-L3NpjywKdJoW?usp=sharing
สำหรับไฟล์ WORD สามารถติดต่อที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000120938477

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button