อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย
แบบทดสอบ มีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน หากผ่านการทดสอบ ที่ 80% เกียรติบัตรจะถูกส่งไปที่อีเมลของผู้ทดสอบ
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นผู้จัดทำแบบทดสอบ
Back to top button