การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ฟินแลนด์รื้อระบบการเรียนการสอนใหม่จาก “รายวิชา” เป็น “หัวข้อ”

ประเทศฟินแลนด์ หนึ่งในผู้นำการศึกษาของโลก ได้เริ่มดำเนินการการปรับปรุงรากฐานทางการศึกษาสำหรับการศึกษาสมัยใหม่นี้ ก่อนปี 2020 ประเทศฟินแลนด์วางแผนว่าจะยกเลิกการสอนแบบรายวิชาเช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และสอนนักเรียนด้วย ‘หัวข้อ’ ที่กว้างๆ แทน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดคำถามที่ว่า“จะเรียนวิชานี้ไปทำไม?”

20150727-1437977172.32-0

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การเรียนด้วย ‘หัวข้อ’ มันหมายความว่ายังไงกันแน่? นายริชาร์ด การ์นเนอ (Richard Garnner) ผู้สื่อข่าวได้รายงานกับ The Independent ว่า อาจจะสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้แทนที่จะมีคาบเรียนหนึ่งชั่วโมงกับภูมิศาสตร์ แล้วต่อด้วยอีกชั่วโมงกับวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้ใช้เวลาสองชั่วโมงกับการเรียนเกี่ยวกับ สหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมการเรียนเกี่ยวกับภาษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ หรือนักเรียนซึ่งลงเรียนวิชาสายอาชีวะก็อาจจะลงเรียน ‘การบริการอาหาร’

ซึ่งมีการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะด้านการสื่อสาร ดังนั้นถึงแม้ว่านักเรียนจะยังคงได้เรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ พวกเขาจะได้เรียนรู้มันในทางที่สามารถนำไปประยุกต์ปฎิบัติจริงมากกว่า ซึ่งก็ดูเหมือนจะดีกว่าวิธีเดิมๆ

พาสิ สีแลนเดอร์ (Pasi Silander) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมืองเฮลซิงกิกล่าวว่า “สิ่งที่พวกเราต้องการตอนนี้ก็คือ การศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยทำงาน เด็กรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ในขณะที่ในอดีตนั้นธนาคารมีพนักงานเสมียนมากมายแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเช่นกันเพื่อให้จำเป็นต่ออุตสาหกรรมและสังคมสมัยใหม่”

ระบบใหม่นี้สนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่แตกต่างเช่น การแก้ปัญหาแบบมีการสนทนาตอบโต้กัน (interactive problem solving) และการร่วมมือทำงานกันระหว่างกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ มาร์โจ คิลโลเนน (Marjo Kyllonen) ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาเมืองเฮลซิงกิผู้ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กล่าวว่า “เรามีความต้องการการทบทวนใหม่ของการศึกษา และการออกแบบระบบการศึกษาใหม่ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเด็กๆ สำหรับอนาคตด้วยทักษะซึ่งจำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต”

เธอยังเสริมอีกว่า “มีหลายโรงเรียนซึ่งสอนในรูปแบบที่ล้าสมัยอยู่ซึ่งเคยได้ใช้ได้ดีในช่วงเริ่มต้นของปี 1900 แต่สำหรับศัตวรรษที่ 21 นี้ ความต้องการมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และเราก็ต้องการสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกว่า”

การสอนแบบรายวิชาได้กำลังถูกยกเลิกสำหรับเด็กอายุ 16 ปี ในเมืองหลวงอย่างเฮลซิงกิเมื่อสองปีที่ผ่านมา และกว่า 70% ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองต่างๆ ก็กำลังศึกษาและดำเนินการใช้รูปแบบการศึกษาใหม่นี้ ข้อมูลเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนนั้นได้รับผลประโยชน์

ผลลัพธ์ของนักเรียนจำนวนหนึ่งได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ที่พวกเขาได้รับการเรียนในรูปแบบใหม่นี้ และงานวิจัยโดยคิลโลเนนซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์ไม่นานในเดือนนี้ จะเสนอว่าระบบการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้ทั่วประเทศฟินแลนด์ภายในปี 2020

และแน่นอน มันต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือคำวิจารณ์จากครู อาจารย์ซึ่งได้ใช้เวลากว่าทั้งชีวิตในสายอาชีพศึกษา และเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนได้รับมอบหมายในการสอน แต่ระบบการศึกษาใหม่นี้เสนอให้อาจารย์ที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะก่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนใน ‘หัวข้อ’ ใหม่ๆ และพวกเขาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับการนี้

ประเทศฟินแลนด์ได้เป็นประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งอันทรงเกียรติของ PISA การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถช่วยได้อย่างดีทีเดียว

แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะมีการปรับเแลี่ยนอย่างนี้บ้างน้า…

ที่มา postjung เรียบเรียง @HandEduzones

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button