สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.

OBEC Content Center  ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร จาก สพฐ. ที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด และรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน

  • Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.

ทุกคนสามารถใช้ได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.

รองรับระบบปฏิบัติการ  : Android  iOS   windows  หรือการรับชมผ่านเว็บไซต์  https://app.contentcenter.obec.go.th
วิธีการติดตั้งใช้งาน : https://contentcenter.obec.go.th/download/  *หมายเหตุ: สำหรับ iOS และ Windows สามารถติดตั้งและอัปเดทได้ที่เว็บไซต์ OBEC Content Center เท่านั้น

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.

ประเภทเนื้อหาทั้งหมดมี 8 ประเภท คือ
1. หนังสือ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
2. วีดีโอ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
3. รูปภาพ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
4. เสียง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
5. แอพพลิเคชั่น
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
6. ข้อสอบ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
7. เทมเพลต
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.
และ 8 แฟลช
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ OBEC Content Center ฟรีสำหรับครู ผู้ปกครองและทุกๆคน โดย สพฐ.

และทุกอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ เพียงสมัครสมาชิก เราสามารถเข้าไปดูายละเอียดและสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย https://app.contentcenter.obec.go.th
และเพจสำหรับติดตาม สอบถาม กิจกรรม https://www.facebook.com/ContentCenter/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button