อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

แบบทดสอบออนไลน์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
วิธีใช้งาน
1.ท่านเตรียม e-mail ที่ถูกต้อง ไว้ เพื่อจะรับเกียรติบัตร เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน (หลังทำแบบทดสอบเสร็จ เปิดเมลล์ไว้เลยคะ)
2.กรอกรายละเอียด ชื่อนามสกุล ของท่านให้เรียบร้อย (ใส่คำนำหน้าด้วยนะ)
3.หากเป็นผู้ปกครอง/นักเรียน ให้ใส่ สังกัด หน่วยงานว่า บ้าน และ เลือกตัวเลือกอื่นๆให้ตรง
4.อ่านข้อมูลเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ
5.ทำแบบทดสอบจนครบ 10 ข้อ 50 คะแนน ถ้าทำได้ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ในไม่ช้า
*หากไม่ได้รับ สามารถสอบถามได้นะคะ

ลิ้งก์ : https://forms.gle/tC8aaEHCRxLosNwYA

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button