ข่าวการศึกษา

อบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตร จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

อบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาครและสมุทรสงคราม)

ลิ้งก์ : เข้าทำแบบทดสอบ

Back to top button