อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ด้วยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมได้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ขึ้น ในรายวิชา สังคมศึกษา จำนวน 50 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ทดสอบความรู้ และเพื่อพัฒนาตนเองรวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับเกณฑ์การทำแบบทดสอบ ต้องผ่าน เกณฑ์ 80 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบทดสอบออนไลน์ฉบับ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจอย่างมาก

https://forms.gle/1ohZeL4aGqQkLtHV8

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button