ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุดให้เขตพื้นที่ฯและโรงเรียนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเนื้อในหนังสือ ดังภาพ

ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button