อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ “Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล” จัดทำโดย โรงเรียนวันครู 2502

แบบทดสอบออนไลน์ “Coding ภาษาที่ 3 ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล” จัดทำโดยโรงเรียนวันครู 2502 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล การเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) พื้นฐาน และการเรียนรู้ Coding แบบ Unplug ที่ตอบสนองผู้เรียนได้ดีกว่าการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์จริง โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบลงมือทำกระตุ้นการคิด และการแก้ปัญหาของผู้เรียน  จำนวนจำกัด 100 คน / วัน  มีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องผ่าน 80%

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบ : คลิกที่นี่

Back to top button