อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2
ลิ้งก์ https://forms.gle/VZDchsNc6CSbZhrV8

1,000 ท่านต่อวัน เกณฑ์ 75 % ผ่าน
มีปัญหาเรื่องเกียรติบัตร ติดต่อ [email protected]

Back to top button