การเรียนการสอนอบรมออนไลน์

ตารางอบรม G Suite for Education ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลอดเดือนพฤษภาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางอบรม G Suite for Education ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลอดเดือนพฤษภาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เข้าดูรายละเอียดทั้งหมด : https://gsuite.moe.go.th/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หัวข้อการอบรมProductวันที่เวลา
1สร้างห้องเรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียวGoogle Classroomศุกร์ 8 พ.ค. 6309.00 – 09.45
2
สร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ ด้วย สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม
Google Classroomศุกร์ 8 พ.ค. 6310.00 – 10.45
3วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์Google Classroomศุกร์ 8 พ.ค. 6311.00 – 11.45
4
การนัดหมาย/การประชุมออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น การแชร์ไฟล์และแนบไฟล์ต่างๆ
Google Meetจันทร์ 11 พ.ค. 6309.00 – 09.45
5การทำงานร่วมกันผ่านการประชุมออนไลน์
Google Meet/Docs/Slides
จันทร์ 11 พ.ค. 6310.00 – 10.45
6การสร้างแบบทดสอบพร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติGoogle Formsอังคาร 12 พ.ค. 6309.00 – 09.45
7แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการประเมินผลGoogle Formsอังคาร 12 พ.ค. 6310.00 – 10.45
8
การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
Google Formsอังคาร 12 พ.ค. 6311.00 – 11.45
9การสร้างใบงาน การตัดเกรดGoogle Sheetsพุธ 13 พ.ค. 6309.00 – 09.45
10การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอนGoogle Docsพุธ 13 พ.ค. 6310.00 – 10.45
11การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจGoogle Slidesศุกร์ 15 พ.ค. 6309.00 – 09.45
12การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google JamboardGoogle Jamboardศุกร์ 15 พ.ค. 6310.00 – 10.45
13การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานGoogle Sitesจันทร์ 18 พ.ค. 6309.00 – 09.45
14
การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์
Google Sitesจันทร์ 18 พ.ค. 6310.00 – 10.45
15
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesomeอังคาร 19 พ.ค.6309.00 – 09.45
16
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesomeอังคาร 19 พ.ค.6310.00 – 10.45
17
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesomeพุธ 20 พ.ค.6309.00 – 09.45
18
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesomeพุธ 20 พ.ค.6310.00 – 10.45

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button