อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal รับเกียรติบัตร 200คน/วัน

New Normal กำลังมา ครู อาจารย์อย่างเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร….ค้นหาคำตอบการเรียนรู้ได้ที่หลักสูตร Online ฟรี มีใบประกาศส่งให้ถึง e-mail ของ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดจำนวนการเข้าทำแบบทดสอบ 200 คน/วัน เพื่อการอำนวยความสะดวกในการส่งใบประกาศ ทั้งนี้ สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 10.00 – 15.00 น. สนใจเข้าเรียนรู้ได้ที่ Link…..http://www.gccthailand.com/courseonline.php?fbclid=IwAR2NCdmxlVC2wbtnIxOuZeozrqUg5jHNftzbKIqJdzqOoC1zwkdr6Tp40Gg

Back to top button