ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

สพฐ.เชิญครู ผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทดสอบวัดความรู้รับเกียรติบัตร

🔔🔔 สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ดังนี้
👉 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียน และครู ทั่วประเทศ
👉 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศ

**สพฐ. มีเกียรติบัตรแจกสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสด และผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์
🔔🔔 หมายเหตุ จำกัดเวลาในการทำแบบทดสอบ และแจกวันเดียว คือ วันที่ 7 พ.ค. 2563 จึงขอให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ และทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร จาก สพฐ. เวลา 15.30-17.30 น.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ.เชิญครู ผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทดสอบวัดความรู้รับเกียรติบัตร

เว็บไซต์เข้าลงทะเบียนอบรม http://www.dlthailand.com/covid-19

*เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
 :   *เวลาในการเปิดให้ทำแบบทดสอบคือ  2 ชั่วโมง หลังจบการอบรม :
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น.)

                      **ผู้เข้าอบรมต้องใช้บัญชี eMail เดียวกันในการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมและทำแบบทดสอบ
เนื่องจากคณะกรรมการจะเปรียบเทียบผลการสอบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเข้าอบรม  

สพฐ.เชิญครู ผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทดสอบวัดความรู้รับเกียรติบัตร

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button