สื่อการสอน

สำนักวิชาการฯ แจกหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน เอาไว้ให้เด็กๆอ่านออนไลน์

สำนักวิชาการ แจกหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน เอาไว้ให้เด็กๆอ่านออนไลน์

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66-67 ปีการศึกษา 2559-2560 (ชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน)

เปิดอ่านได้ที่

Back to top button